returnerar

Vi älskar vår miljö och vill skydda den. Därför ingår inga retursedel i våra paket. Kostnaderna för returen står du för.

- Om du vill häva avtalet, vänligen fyll i detta formulär och skicka tillbaka det till oss antingen via e-post (kopiera och klistra in), eller packa upp det och packa den med försändelsen.

Till:

Ana Maria Tudoran
Fürstenbergerstrasse 11
40599 Düsseldorf
Tyskland

E-post: support@wunderstrumpf.com

Jag/vi (*) upphäver härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) för köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänst (*)

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Beställdes den (*) ____________ / mottogs den (*) ________________

________________________________________________________________

Namn på konsument(er)

________________________________________________________________

Adress till konsumenten(erna)

________________________________________________________________

Skäl till retur:

(1- ogillar, 2- för stor, 3- för liten, 4- leveransförsening, 5- skadad)

________________________________________________________________

Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om meddelandet är på papper)

__________________________________

Datum
(*) Ta bort det som inte är tillämpligt