Integritet

Om inte annat anges nedan krävs inte tillhandahållandet av dina personuppgifter enligt lag eller avtal, och det är inte heller nödvändigt för ingående av ett avtal. Du är inte skyldig att tillhandahålla uppgifterna. Underlåtenhet att tillhandahålla får inga konsekvenser. Detta gäller endast om ingen annan information ges i de efterföljande behandlingarna.
"Personuppgifter" är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.


Serverloggfiler
Du kan besöka vår webbplats utan att lämna någon personlig information.
Varje gång du går in på vår webbplats överförs användningsdata till oss eller vårt webbhotell/IT-tjänsteleverantör av din webbläsare och lagras i loggdata (så kallade serverloggfiler). Dessa lagrade data inkluderar till exempel namnet på sidan som besöks, datum och tid för åtkomst, IP-adress, mängden överförd data och den begärande leverantören. Behandlingen sker på grundval av artikel 6 punkt 1 lit f GDPR från vårt övergripande berättigade intresse av att säkerställa problemfri drift av vår webbplats och förbättra vårt erbjudande.
Din data kommer att överföras till bland annat Kanada. EU-kommissionen har utfärdat ett beslut om lämplighet för dataöverföringar till Kanada.

Kontakt

Ansvarig
Kontakta oss om du vill. Kontaktuppgifterna till den person som ansvarar för databehandlingen finns i vårt imprint.

Kundens oönskade kontakt via e-post
Om du initierar affärskontakt med oss ​​via e-post, samlar vi in ​​dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetext) endast i den utsträckning som du tillhandahåller. Databehandlingen tjänar till att bearbeta och besvara din kontaktförfrågan.
Om upprättandet av kontakt tjänar till att genomföra åtgärder före avtal (t.ex. rådgivning om köpränta, upprättande av ett erbjudande) eller avser ett avtal som redan ingåtts mellan dig och oss , sker denna databehandling med stöd av artikel 6.1 lit b GDPR.
Om kontakt tas av andra skäl sker denna databehandling på grundval av artikel 6.1 lit f GDPR från vår övervägande legitimt intresse av att behandla och besvara din begäran. I det här fallet har du rätt att, av skäl som härrör från din specifika situation, när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter baserat på artikel 6 (1) (f) GDPR.
Vi använder endast din e-postadress för att behandla din förfrågan. Dina uppgifter kommer sedan att raderas i enlighet med lagstadgade lagringsperioder, såvida du inte har samtyckt till ytterligare behandling och användning.

Insamling och bearbetning vid användning av kontaktformuläret
När du använder kontaktformuläret samlar vi in ​​dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetext) endast i den utsträckning du har angett . Uppgiftsbehandlingen tjänar syftet att upprätta kontakt.

Om kontakten tjänar till att utföra åtgärder före avtal (t.ex. rådgivning om köpränta, upprättande av ett erbjudande) eller avser ett avtal som redan ingåtts mellan dig och oss, sker denna databehandling med stöd av artikel 6.1 bokstav b GDPR.
Om kontakt tas av andra skäl sker denna databehandling med stöd av artikel 6.1. Brev f GDPR från vårt övergripande berättigade intresse av behandlingen och att svara på din begäran.I det här fallet har du rätt att, av skäl som härrör från din specifika situation, när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter baserat på artikel 6 (1) (f) GDPR.
Vi använder endast din e-postadress för att behandla din förfrågan. Dina uppgifter kommer då att raderas i enlighet med lagstadgade lagringsperioder, såvida du inte har samtyckt till vidare behandling och användning.


Beställningar

Insamling, bearbetning och överföring av personuppgifter vid beställning
När du gör en beställning samlar vi bara in och behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att fullfölja och behandla din beställning och för att behandla dina förfrågningar. Tillhandahållandet av uppgifterna är nödvändigt för ingående av avtalet. Underlåtenhet att tillhandahålla innebär att inget avtal kan ingås. Behandlingen sker på grundval av artikel 6 punkt 1 lit b GDPR och är nödvändig för fullgörandet av ett avtal med dig.
Dina uppgifter kommer att vidarebefordras till exempelvis de fraktbolag och dropshipping-leverantörer, betaltjänstleverantörer, tjänsteleverantörer för orderhantering och IT-tjänsteleverantörer som du har valt. I alla fall följer vi strikt lagkraven. Omfattningen av dataöverföring är begränsad till ett minimum.
Din data kommer att överföras till bland annat Kanada. EU-kommissionen har utfärdat ett beslut om lämplighet för dataöverföringar till Kanada.


Reklam

Användning av e-postadress för att skicka av nyhetsbrev
Oavsett avtalshantering använder vi din e-postadress uteslutande för våra egna annonseringsändamål för att skicka nyhetsbrevet, förutsatt att du uttryckligen har samtyckt till detta. Behandlingen sker på grundval av artikel 6 (1) (a) GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att använda motsvarande länk i nyhetsbrevet eller genom att meddela oss. Din e-postadress kommer då att tas bort från e-postlistan.


Användning av e-postadressen för att skicka direktreklam
Vi använder din e-postadress, som vi får i samband med försäljning av en produkt eller tjänst, för elektronisk överföring av reklam för våra egna varor eller tjänster som liknar dem som du redan har köpt av oss, förutsatt att du inte har invänt mot denna användning. Upplåtande av e-postadress krävs för ingående av avtalet. Underlåtenhet att tillhandahålla innebär att inget avtal kan ingås. Behandlingen sker på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit f GDPR från vårt övergripande berättigade intresse av direktreklam. Du kan när som helst invända mot denna användning av din e-postadress genom att meddela oss. Kontaktuppgifterna för att utöva invändningen finns i förlaget . Du kan också använda den dedikerade länken i reklammeddelandet. Det tillkommer inga kostnader för detta förutom överföringskostnaderna enligt grundtaxorna >Användning av externt varuhanteringssystem
Vi använder ett varuhanteringssystem för avtalshantering som en del av orderhanteringen.För detta ändamål kommer dina personuppgifter som samlas in som en del av beställningen att överföras till

Billbee GmbH, Paulinenstrasse 54, 32756 DetmoldBetaltjänstleverantör                                                                                                                                          2                                omfattas av PayPals sekretesspolicy. Du hittar detta på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Användning av PayPal Express
På vår webbplats använder vi PayPal Express-betalningstjänsten från PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal"). Syftet med databehandlingen är att kunna erbjuda dig betalning via betalningstjänsten PayPal Express. För att integrera denna betaltjänst är det nödvändigt för PayPal att samla in, spara och analysera data (t.ex. IP-adress, enhetstyp, operativsystem, webbläsartyp, plats för din enhet) när webbplatsen nås. Cookies kan också användas för detta. Cookies gör att din webbläsare kan kännas igen.
Användningen av cookies eller jämförbar teknik baseras på avsnitt 15 (3) mening 1 TMG. Behandlingen av dina personuppgifter sker utifrån Artikel 6 Stycke 1 Bokstav f GDPR från vårt övergripande berättigade intresse av ett kundorienterat erbjudande av olika betalningsmetoder. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter när som helst av skäl som uppstår från din speciella situation.
Genom att välja och använda PayPal Express, krävs för betalningshantering skickas till PayPal för att kunna fullgöra avtalet med dig med den valda betalningsmetoden. Denna behandling sker på grundval av Artikel 6 Stycke 1 Letter b GDPR. Mer information om databehandling vid användning av PayPal Express-betalningstjänsten finns i tillhörande dataskyddsdeklaration på www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x= de_DE#Updated_PS.

Användning av Amazon Payments
Vi använder betalningstjänsten Amazon Payments från Amazon Payments Europe s.c.a. på vår webbplats. (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; "Amazon Payments").
Syftet med databehandling är att kunna erbjuda dig betalning via betalningstjänsten Amazon Payments.
Det är nödvändigt att integrera denna betaltjänst som Amazon Payments samlar in, lagrar och analyserar data (t.ex. IP-adress, enhetstyp, operativsystem, webbläsartyp, plats för din enhet) när webbplatsen nås. Cookies kan också användas för detta. Cookies gör att din webbläsare kan kännas igen.
Användningen av cookies eller jämförbar teknik baseras på avsnitt 15 (3) mening 1 TMG. Behandlingen av dina personuppgifter sker utifrån Artikel 6 Stycke 1 Bokstav f GDPR från vårt övergripande berättigade intresse av ett kundorienterat erbjudande av olika betalningsmetoder. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter när som helst av skäl som uppstår från din speciella situation.
Genom att välja och använda "Amazon Payments" överför de uppgifter som krävs för betalningshantering till Amazon Payments för att kunna fullgöra avtalet med dig med den valda betalningsmetoden. Denna behandling sker på grundval av artikel 6 (1) (b) GDPR.
Mer information om databehandling vid användning av betaltjänsten Amazon Payments finns i tillhörande dataskyddsdeklaration på:
https://pay. amazon.com/de/help/201212490


Användning av personuppgifter vid val av Klarna betalningsalternativ
Att erbjuda dig Klarnas betalningsalternativ för att kunna, kommer vi att överföra personuppgifter, såsom kontaktdata och orderdata, till Klarna Detta gör att Klarna kan bedöma om du kan använda dig av de betalningsalternativ som Klarna erbjuder och anpassa betalningsalternativen efter dina behov. Allmän information om Klarna finns på: https://www.klarna.com/de/. Dina personuppgifter kommer att behandlas av Klarna i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser och i enlighet med informationen i Klarnas dataskyddsbestämmelser på https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/ legal/terms/0/de_de/privacy behandlas.Cookies
Vår webbplats använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras i webbläsaren eller av webbläsaren på en användares datorsystem. Om en användare ringer upp en webbplats kan en cookie lagras i användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en karaktäristisk teckensträng som gör att webbläsaren kan identifieras unikt när webbplatsen öppnas igen.
Cookies lagras på din dator. Därför har du full kontroll över användningen av cookies. Genom att välja lämpliga tekniska inställningar i din webbläsare kan du meddelas innan cookies sätts och individuellt bestämma om du vill acceptera dem och förhindra lagring av cookies och överföring av data de innehåller. Cookies som redan har sparats kan raderas när som helst. Vi vill dock påpeka att du då kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i sin fulla utsträckning.
Du kan använda länkarna nedan för att ta reda på hur du hanterar (inklusive inaktivera) cookies i de viktigaste webbläsarna:
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=sv
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Tekniskt nödvändiga cookies
Om inte annat anges nedan i dataskyddsdeklarationen använder vi endast dessa tekniskt nödvändiga cookies i syfte att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Dessutom gör cookies det möjligt för våra system att känna igen din webbläsare även efter att du har bytt sida och att erbjuda dig tjänster. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. För dessa är det nödvändigt att webbläsaren känns igen även efter en sidändring.
Användningen av cookies eller jämförbar teknik baseras på § 15 (3) mening 1 TMG. Dina personuppgifter behandlas utifrån Artikel 6 Stycke 1 Bokstav f GDPR från vårt övergripande berättigade intresse av att säkerställa webbplatsens optimala funktionalitet och en användarvänlig och effektiv design av vårt erbjudande.
Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter när som helst av skäl som uppstår från din speciella situation.

Annonsspårning

Användning av Facebook-pixel
På vår webbplats vi använd remarketingfunktionen "Custom Audiences" av Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland "Facebook")
Facebook Ireland och vi är gemensamt ansvariga för insamlingen av dina uppgifter som sker när tjänsten är integrerad och överföring av dessa data till Facebook. Grunden för detta är ett avtal mellan oss och Facebook Ireland om gemensam behandling av personuppgifter, där respektive ansvar definieras. Avtalet finns tillgängligt på https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Enligt denna är vi särskilt ansvariga för att uppfylla informationsskyldigheterna enligt artikel 13, 14 GDPR, för att uppfylla säkerhetskraven i artikel 32 GDPR vad gäller korrekt teknisk implementering och konfiguration av tjänsten samt för att uppfylla skyldigheterna enligt artikel 33 , 34 GDPR i den mån ett personuppgiftsintrång påverkar våra skyldigheter enligt det gemensamma bearbetningsavtalet. Facebook Ireland ansvarar för att möjliggöra de registrerades rättigheter i enlighet med artikel 15 - 20 GDPR, att uppfylla säkerhetskraven i artikel 32 GDPR med avseende på säkerheten för tjänsten och skyldigheterna enligt artikel 33, 34 GDPR, i den mån en kränkning av Skyddet för personuppgifter påverkar Facebook Irlands skyldigheter enligt avtalet om gemensam behandling.
Syftet med applikationen är att rikta in besökare på webbplatsen med intressebaserad reklam på det sociala nätverket Facebook. För detta ändamål implementerades Facebook-remarketingtaggen på webbplatsen. Denna tagg används för att upprätta en direkt anslutning till Facebooks servrar när du besöker webbplatsen. Detta sänder till Facebook-servern vilken av våra sidor du har besökt. Facebook tilldelar denna information till ditt personliga Facebook-användarkonto. Om du besöker det sociala nätverket Facebook kommer du då att se personliga, intressebaserade Facebook-annonser.
Din data kan överföras till USA. Det finns inget beslut om lämplighet från EU-kommissionen för USA. Dataöverföringen sker bland annat utifrån standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skydd av personuppgifter, vilka kan ses på: https://www.facebook.com/legal /EU_data_transfer_addendum.
Användningen av cookies eller jämförbar teknik baseras på § 15 punkt 3 meningen 1 TMG. Behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av artikel 6 punkt 1 lit. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter när som helst av skäl som uppstår från din speciella situation.Du kan använda remarketingfunktionen "Anpassade målgrupper"
Avaktivera här.
Mer information om Facebooks insamling och användning av data, om dina rättigheter i detta avseende och alternativ för att skydda din integritet finns i Facebooks dataskyddsinformation på https://www.facebook.com/about/privacy/.


Användning av Google Ads konverteringsspårning
Vi använder onlineannonseringsprogrammet "Google Ads" på vår webbplats och i detta sammanhang konverteringsspårning (utvärdering av besök). Googles konverteringsspårning är en analystjänst som tillhandahålls av Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").Om du har din vanliga vistelseort i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz är Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) ansvarig för dina uppgifter. Google Ireland Limited är därför det Google-anslutna företag som ansvarar för behandlingen av dina data och efterlevnad av tillämpliga dataskyddslagar.
Om du klickar på en annons som placerats av Google kommer en cookie för konverteringsspårning att placeras på din dator. Dessa cookies har en begränsad giltighet, innehåller inga personuppgifter och används därför inte för personlig identifiering. Om du besöker vissa sidor på vår webbplats och cookien ännu inte har gått ut kan Google och vi känna igen att du klickade på annonsen och omdirigerades till den här sidan. Varje Google Ads-kund får en egen cookie. Det betyder att det inte finns något sätt att spåra cookies via Ads-kunders webbplatser.
Informationen som samlas in med hjälp av konverteringscookien används för att skapa konverteringsstatistik. Detta berättar för oss det totala antalet användare som klickade på en av våra annonser och omdirigerades till en sida med en omvandlingsspårningstagg. Vi får dock ingen information med vilken användare kan identifieras personligen.
Din data kan komma att överföras till USA. Det finns inget beslut om lämplighet från EU-kommissionen för USA. Dataöverföringen sker bland annat utifrån standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skydd av personuppgifter, vilka kan ses på: https://policies.google.com/privacy /frameworks.
Användningen av cookies eller jämförbar teknik baseras på § 15 punkt 3 meningen 1 TMG. Behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av artikel 6 punkt 1 lit. Du har rätt att invända mot denna behandling av dina personuppgifter när som helst av skäl som uppstår från din speciella situation.
Du kan använda Googles annonseringsinställningar för Du väljer av personlig reklam. Du hittar instruktioner om hur du gör detta på https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de
Alternativt kan du förhindra att användning av cookies av tredje part genom att öppna inaktiveringssidan för Network Advertising Initiative på https://www.networkadvertising.org/choices/ och implementera ytterligare information om att välja bort ges där. Du kommer då inte att inkluderas i statistiken för konverteringsspårning.
Mer information och Googles dataskyddsdeklaration finns på: https://www.google.de/policies/privacy/

Användning av Google AdSense
Vi använder AdSense-funktionen hos Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google") på vår webbplats. Om du har din vanliga vistelseort i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz är Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) ansvarig för dina uppgifter. Google Ireland Limited är därför det företag som är anslutet till Google, som är ansvarigt för behandlingen av dina uppgifter och efterlevnaden av tillämpliga dataskyddslagar. Databehandlingen tjänar syftet att hyra ut annonsplats på webbplatsen och rikta in besökare på webbplatsen med intressebaserad reklam.Denna funktion används för att visa besökare på leverantörens webbplats personliga, intresserelaterade annonser från Googles Display-nätverk.Google använder cookies som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Det finns inget beslut om lämplighet från EU-kommissionen för USA. Dataöverföringen sker bland annat utifrån standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skydd av personuppgifter, vilka kan ses på: https://policies.google.com/privacy /frameworks.
Google kan överföra denna information till tredje part där det krävs enligt lag eller där tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Under inga omständigheter kommer Google att associera din IP-adress med annan Google-data.
Användningen av cookies eller jämförbar teknik baseras på avsnitt 15 (3) mening 1 TMG. Dina personuppgifter behandlas på grundval av artikel 6 (1) (f) GDPR från vårt övervägande berättigade intresse av att rikta in sig på webbplatsbesökare med intressebaserad reklam. Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter av skäl som uppstår från din speciella situation.
Du kan permanent inaktivera Googles användning av cookies genom att följa länken nedan och ladda ner och installera plugin-programmet som finns där: https://support.google.com/ads/answer/ 7395996? hl=de. Alternativt kan du förhindra tredje parts användning av cookies genom att besöka inaktiveringssidan för Network Advertising Initiative (Network Advertising Initiative) på https://www.networkadvertising.org/choices/ Ring upp och implementera den ytterligare informationen om opt-out som nämns där. Du kan hitta mer information och Googles sekretesspolicy på: https://www.google.com/policies/technologies/ads/ och https:// www.google.de/policies/privacy/
Användning av remarketing- eller "liknande målgrupper"-funktionen hos Google Inc.
Vi använder remarketing- eller "liknande målgrupper"-funktionen hos Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Om du har din vanliga vistelseort i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz är Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) ansvarig för dina uppgifter. Google Ireland Limited är därför det företag som är anslutet till Google, som är ansvarigt för att behandla dina uppgifter och följa tillämpliga dataskyddslagar.
Applikationen tjänar syftet att analysera besökarnas beteende och besökarnas intressen. Google använder cookies för att analysera webbplatsanvändning, vilket utgör grunden för att skapa intressebaserade annonser. Besök på webbplatsen samt anonym information om användningen av webbplatsen registreras via cookies. Det finns ingen lagring av personuppgifter om besökare på webbplatsen. Om du sedan besöker en annan webbplats i Googles Display-nätverk kommer du att se annonser som med stor sannolikhet tar hänsyn till tidigare tillgängliga produkt- och informationsområden.
Din data kan överföras till USA. Det finns inget beslut om lämplighet från EU-kommissionen för USA. Dataöverföringen skera på grundval av standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skydd av personuppgifter, tillgängliga på: https://policiesgoogle.com/privacy/frameworks.
Användningen av cookies eller jämförbara tekniker sker med stöd av 15 § punkt 3 meningen 1 TMG. Behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av artikel 6 punkt 1 lit. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter när som helst av skäl som uppstår från din speciella situation.
Du kan permanent inaktivera användningen av cookies av Google genom att följa länken nedan och ladda ner och installera plugin-programmet som finns där: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de
Alternativt kan du förhindra tredje parts användning av cookies genom att ringa upp inaktiveringssidan för Network Advertising Initiative (Network Advertising Initiative) på https://www.networkadvertising.org/choices/ och implementera ytterligare information om att välja bort som nämns där.
Mer information om Google Remarketing och tillhörande dataskyddsdeklaration finns på: https://www.google.com/privacy /ads/
Användning av Pinterest-taggen
Vi använder Pinterest-taggen från Pinterest Europe Limited (Palmerston House, 2nd, Fenian Street, Floor, Dublin 2, Irland "Pinterest") på vår webbplats.Syftet med applikationen är att rikta in sig på besökare till webbplatsen med intressebaserad reklam på det sociala nätverket Pinterest. För detta ändamål implementerades Pinterest-konverteringstaggen på webbplatsen. Denna tagg används för att upprätta en direkt anslutning till Pinterest-servrarna när du besöker webbplatsen. Detta sänder till Pinterest-servern vilken av våra sidor du har besökt. Pinterest tilldelar denna information till ditt personliga Pinterest-användarkonto om du är inloggad på det sociala nätverket. Om du besöker Pinterest kommer du sedan att se personliga, intressebaserade Pinterest-annonser.
Om du går in på vår webbplats via en pin på det sociala nätverket Pinterest, kommer en cookie för konverteringsspårning att lagras på din dator. Dessa cookies har en begränsad giltighet, innehåller inga personuppgifter och används därför inte för personlig identifiering. Om du besöker vissa sidor på vår webbplats och cookien ännu inte har gått ut kan Pinterest och vi känna igen att du klickade på nålen och omdirigerades till denna sida. Informationen som erhålls med hjälp av konverteringskakan tjänar syftet att skapa konverteringsstatistik och därmed optimera vår webbplats. Här kan bland annat följande information bearbetas: Totalt antal användare som klickade på en av våra pins och vidarebefordrades till vår webbplats, undersidor som besöktes på vår webbplats (t.ex. kategori- eller produktsidor), sökfrågor på vår webbplats webbplats, innehållet i din kundvagn, genomförda transaktioner.
Dina data kan överföras till USA. Det finns inget beslut om lämplighet från EU-kommissionen för USA. Dataöverföringen sker bland annat utifrån standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skydd av personuppgifter, vilka kan ses på:
https://ec.europa.eu/info /law/law-topic/data-protection/international -dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.
Användningen av cookies eller jämförbar teknik baseras på § 15 punkt 3 mening 1 TMG.Behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av artikel 6 punkt 1 lit. Du har rätt att invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig när som helst av skäl som uppstår från din speciella situation.Du kan göra detta i anpassningsinställningarna på Pinterest eller via AdChoices webbplats optout.aboutads.info inaktivera personlig reklam. Du kan förhindra lagring av cookies genom att välja lämpliga tekniska inställningar i din webbläsarprogramvara; vi vill dock påpeka att du i det här fallet kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i sin fulla utsträckning.
Mer information om insamling och användning av data av Pinterest, dina rättigheter i detta avseende och alternativ för att skydda din integritet finns i Pinterests sekretesspolicy på https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

Rättigheter för berörda och lagringstid

Lagringstid
Efter avtalet har behandlats i sin helhet, uppgifterna lagras initialt under garantiperioden, sedan med hänsyn till lagstadgade lagringsperioder, särskilt skatte- och handelsrätt, och raderas sedan efter att perioden har löpt ut, om du inte har samtyckt till ytterligare behandling och användning.


Den registrerades rättigheter
Om lagkraven är uppfyllda har du följande rättigheter enligt artikel 15 till 20 GDPR: Rätt till information, till rättelse, till radering, till begränsning av behandling, till dataportabilitet.Dessutom har du enligt artikel 21 paragraf 1 GDPR rätt att invända mot behandlingen baserat på artikel 6 paragraf 1 f GDPR och till behandling i syfte att direktreklam.


Rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten
Du har n enligt artikel 77 GDPR har du rätt att klaga till tillsynsmyndigheten om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är laglig

Du kan lämna in ett klagomål till for lodge ett klagomål till den tillsynsmyndighet som ansvarar för oss, som du kan nå under följande kontaktuppgifter:

Statskommissionären för dataskydd och informationsfrihet Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tel.: +49 211 384240
Fax: +49 211 38424999
E-post: poststelle@ldi.nrw.de


Rätt till invändning
Lämpa på personuppgiftsbehandlingen som anges här på grundval av vårt berättigade intresse enligt artikel 6 punkt 1 lit f GDPR, du har rätt att invända mot denna behandling när som helst för skäl som härrör från din speciella situation med verkan för framtiden.Efter att invändningen har gjorts kommer behandlingen av de berörda uppgifterna att upphöra, om inte , kan vi visa övertygande legitima skäl för behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.


Behandling av personuppgifter sker för direktmarknadsföringsändamål kan du när som helst invända mot denna behandling genom att meddela oss. Efter att invändningen har framförts kommer vi att sluta behandla de berörda uppgifterna för direktreklam.

senaste uppdatering: 27.10.2020.