Betingelser

Allmänna villkor och kundinformation

I. Allmänna villkor

§ 1 Grundläggande bestämmelser

(1) Följande villkor gäller för avtal som du sluter med oss ​​som leverantör (Bilal El Jerbi) via webbplatsen wunderstrumpf.com. Om inte annat avtalats motsägs införandet av eventuella villkor och villkor som du kan ha använt.

(2) En konsument i den mening som avses i följande bestämmelser är någon fysisk person som ingår en rättslig transaktion för ändamål som till största delen inte kan hänföras till vare sig deras kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet. En företagare är varje fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med rättskapacitet som vid ingåendet av en juridisk transaktion agerar i utövandet av sin självständiga yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet.

§ 2 Avtalets ingående

(1) Avtalets föremål är försäljning av varor .

(2) Så fort respektive produkt har placerats på vår webbplats gör vi dig ett bindande erbjudande att ingå ett avtal via varukorgssystemet online under de villkor som anges i artikelbeskrivningen.

(3) avtalet ingås via online kundvagnssystemet enligt följande:
Varorna som är avsedda att köpas placeras i "varukorgen". Du kan använda motsvarande knapp i navigeringsfältet för att ta fram "varukorgen" och göra ändringar där när som helst.
Efter att du har ringt upp sidan "Kassa" och angett dina personuppgifter samt betalnings- och fraktvillkoren , kommer beställningsdata att visas som en beställningsöversikt .


Om du använder ett direktbetalningssystem (t.ex. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung) som betalningsmetod kommer antingen att tas till orderöversiktssidan i vår onlinebutik eller vidarebefordras till webbplatsen för leverantören av direktbetalningssystemet.
Om du vidarebefordras till respektive direktbetalningssystem, gör lämpligt val eller ange dina uppgifter där. Slutligen kommer beställningsdata att visas som en beställningsöversikt på webbplatsen för leverantören av direktbetalningssystemet eller efter att du har hänvisats tillbaka till vår onlinebutik.


Du har möjlighet att innan du skickar beställningen kontrollera detaljerna i beställningsöversikten igen, att ändra dem (även genom att använda "tillbaka"-funktionen i webbläsaren) eller att avbryta beställningen.
Genom att skicka beställningen via motsvarande knapp ("Köp " eller liknande beteckning) förklarar du antagandet av erbjudandet på ett juridiskt bindande sätt, varigenom avtalet ingås.

(4) Behandlingen av beställningen och överföringen av alla i samband med Den information som krävs för ingående av kontraktet skickas automatiskt via e-post. Du måste därför försäkra dig om att den e-postadress du har gett oss är korrekt, att mottagandet av e-postmeddelandena är tekniskt garanterat och i synnerhet att det inte förhindras av SPAM-filter.
§ 3 Särskilda avtal om erbjudna betalningsmetoder

(1) Betalning via Klarna
I samarbete med Klarna Bank AB (publ)
, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, erbjuder vi följande betalningsalternativ. Betalning sker till Klarna:
  • Faktura: Betalningsperioden är 14 dagar från avsändandet av varan/biljetten/eller, för andra tjänster, tillhandahållandet av tjänsten.De fullständiga faktureringsvillkoren för de länder där denna betalningsmetod är tillgänglig finns här: Tyskland, Österrike
  • Sofortüberweisung: Tillgänglig i Tyskland och Österrike. Ditt konto kommer att debiteras omedelbart efter beställningen.
Användningen av betalningsmetoderna faktura och/eller hyresköp och/eller autogiro kräver en positiv kreditprövning. I detta avseende vidarebefordrar vi dina uppgifter till Klarna för adress- och kreditvärdighetskontroller som en del av köpinitieringen och behandlingen av köpekontraktet. Vänligen förstå att vi endast kan erbjuda dig de betalningsmetoder som är tillåtna baserat på resultatet av kreditprövningen.

Mer information och Klarnas användarvillkor finns här. Allmän information om Klarna finns här. Dina personuppgifter kommer att behandlas av Klarna i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser och i enlighet med informationen i Klarnas dataskyddsföreskrifter.


Du kan hitta mer information om Klarna här. Klarna-appen hittar du här.

§ 4 retentionsrätt, äganderättsförbehåll

(1) Du kan endast utöva retentionsrätt om anspråken kommer från samma avtalsförhållande.
(2) Varorna förblir vår egendom tills köpeskillingen har betalats i sin helhet.

§ 5 Garanti

(1) De lagstadgade garantirättigheterna gäller.

(2) Som konsument ombeds du kontrollera varan med avseende på fullständighet, uppenbara defekter och transportskador omedelbart vid leverans och informera oss och transportören om eventuella reklamationer så snart som möjligt. Om du inte följer detta har detta ingen effekt på dina lagstadgade garantianspråk.

§ 6 Lagval

(1) Tysk lag gäller. För konsumenter gäller detta lagval endast i den mån det inte upphäver skyddet som ges av tvingande bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har hemvist (förmånsprincipen).


(2) Bestämmelserna i FN:s säljkonvention gäller uttryckligen inte.

II. Kundinformation

1. Säljarens identitet

Bilal El Jerbi
Poststraße 15
40721 Hilden
Tyskland
Telefon: +491733220605
E-post: support@wunderstrumpf.com

Alternativ tvistlösning:
Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för online-tvistlösning utanför domstol (OS-plattform), som kan nås på https :// ec.europa.eu/odr.

2. Information om avtalets ingående

De tekniska stegen för att ingå avtalet, själva avtalets ingående och korrigeringsalternativen utförs i enlighet med bestämmelserna "Ingående av avtalet" i vår Allmänna villkor (del I.).
3. Kontraktsspråk, kontraktstextlagring

3.1. Avtalsspråket är tyska.

3.2. Vi sparar inte hela kontraktstexten. Innan du skickar beställningen via varukorgssystemet online kan avtalsdata skrivas ut eller sparas elektroniskt med hjälp av webbläsarens utskriftsfunktion. Efter att vi mottagit beställningen kommer beställningsuppgifterna, den information som krävs enligt lag för distansavtal och de allmänna villkoren att skickas till dig igen via e-post.

4.Väsentliga egenskaper hos varan eller tjänsten

De väsentliga egenskaperna hos varan och/eller tjänsten finns i respektive erbjudande

5. Priser och betalningsvillkor

5.1. Priserna som anges i respektive erbjudanden och fraktkostnader representerar totalpriser. De inkluderar alla priskomponenter inklusive alla tillämpliga skatter.

5.2. Fraktkostnaderna ingår inte i köpeskillingen. De kan ringas upp via en motsvarande knapp på vår hemsida eller i respektive erbjudande, visas separat under beställningsprocessen och ska dessutom stå för dig, om inte fri leverans har utlovats.

5,3. Om leverans sker till länder utanför Europeiska Unionen kan ytterligare kostnader som vi inte är ansvariga för uppstå, såsom tullavgifter, skatter eller penningöverföringsavgifter (banköverföring eller växelkursavgifter), som du måste stå för.

5.4. Eventuella kostnader som uppstår för att överföra pengar (banköverföring eller växelkursavgifter) ska bäras av dig i de fall leveransen sker till ett EU-medlemsland men betalningen har gjorts utanför Europeiska Unionen.

5.5. De betalningsmetoder som är tillgängliga för dig visas under en motsvarande knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande.

5.6. Om inte annat anges för de enskilda betalningssätten, förfaller betalningsanspråken från det ingångna avtalet till betalning omedelbart.

6. Leveransvillkor

6.1. Leveransvillkor, leveransdatum och eventuella befintliga leveransrestriktioner finns under en motsvarande knapp på vår hemsida eller i respektive erbjudande.

6.2. Om du är konsument är det reglerat i lag att risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av varan som säljs under transporten övergår till dig först när varan överlämnas till dig, oavsett om försändelsen är försäkrad eller oförsäkrad. Detta gäller inte om du självständigt har anlitat ett transportföretag som inte nämnts av entreprenören eller annan person som utsetts att utföra transporten.

7. Lagstadgat ansvar för defekter

Ansvar för defekter baseras på "Garanti"-bestämmelsen i våra allmänna villkor (del I).

Dessa villkor och kundinformation har utarbetats av advokaterna på återförsäljarföreningen och kontrolleras ständigt för juridisk överensstämmelse. Händlerbund Management AG garanterar texternas rättssäkerhet och är ansvarigt i händelse av varningar. Du kan hitta mer information om detta på: https://www.haendlerbund.de/de/dienstleistungen/rechtssicherheit/agb-service.
senaste uppdatering: 27.10.2020
.