avtryck

Uppgifter enligt 5 § TMG:


Observera att ovanstående adress inte är en returadress. Returadressen finns under "Ångerrätt".

Sales tax ID:
Sales tax ID-nummer enligt avsnitt 27a i Sales Tax Act: DE350200846

Alternativ tvistlösning:
Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för online-tvistlösning utanför domstol (OS-plattform), tillgänglig
https://ec.europa.eu/odr.

Vi har varit medlem i initiativet "FairCommerce" sedan den 25 augusti 2021.
Du kan hitta mer information om detta Se www.haendlerbund.de/faircommerce.